BETA
Innehåll

Den heliga Koranen

Den heliga Koranen (på arabiska: القرآن, al-Quran, som betyder läsning) är Islams heliga skrift, även kallad al-Qur'ān al-Karīm, "den ädla recitationen". Den består av 6'236 verser som är uppdelade i 114 kapitel och uppenbarades av Gud till Profeten Mohammad(S) under 23 års tid.

Innehållsförteckning

1. al-Fatiha
(Inledaren)
78. an-Naba’
(Den storslagna nyheten)
79. an-Naze’at
(De utdragande [änglarna]))
80. ’Abasa
(De utdragande [änglarna]))
81. at-Takwir
(Insvepningen)
82. al-Infitar
(Sprickandet)
83. al-Mutaffefin
(Bedragarna [i mått och vikt])
84. al-Inshiqaq
(Rämnandet)
85. al-Borooj
(Stjärnpositionerna)
86. at-Tariq
(Den nattligt ankommande)
87. al-A’la
(Den Högste)
88. al-Ghashiya
(Den överväldigande)
89. al-Fajr
(Gryningen)
90. al-Balad
(Landet)
91. ash-Shams
(Solen)
92. al-Layl
(Natten)
93. adh-Dhoha
(Dagningen)
94. ash-Sharh
(Vidgandet)
95. at-Tin
(Fikonet)
96. al-’Alaq
(Grodden)
97. al-Qadr
(Bestämmelsens natt)
98. al-Bayyena
(Det klara beviset)
99. az-Zalzala
(Skälvningen)
100. al-’Adiyat
(De galopperande)
101. al-Qare’a
(den Slående)
102. at-Takathor
(Stoltserandet)
103. al-’Asr
(Eran)
104. al-Humaza
(Felfinnaren)
106. Quraysh
(Quraysh)
107. al-Ma’oon
(Förnödenheterna)
108. al-Kawthar
(Den myckna välsignelsen)
109. al-Kaferoon
(Förnekarna)
110. an-Nasr
(Undsättningen)
111. al-Masad
(Tvinnat palmfiber)
112. al-Ikhlas
(Obesudlad ren tro)
113. al-Falaq
(Dagbräckningen)
114. an-Nas
(Människorna)
2. Al-Baqarah
(Kon)
3. Al 'Imran
('Imrans ätt)
4. An-Nisa'
(Kvinnor)
5. Al-Ma'idah
(Den himmelska måltiden)
6. Al-An'am
(Boskap)
7. Al-A'raf
(Urskillning)
8. Al-Anfal
(Krigsbyte)
9. At-Tawbah
(Ånger)
10. Yunus
(Jona)
11. Hud
(Hud)
12. Yusuf
(Josef)
13. Ar-Ra'd
(Åskan)
14. Ibrahim
(Abraham)
15. Al-Hidjr
(Al-Hidjr)
16. An-Nahl
(Biet)
17. Al-Isra'
(Den nattliga resan)
18. Al-Kahf
(Grottan)
19. Maryam
(Maria)
20. Ta Ha
(Ta Ha)
21. Al-Anbiya'
(Profeterna)
22. Al-Hadjdj
(Vallfärden)
23. Al-Mu'minun
(De troende)
24. An-Nur
(Ljus)
25. Al-Furqan
(Måttstocken)
26. Ash-Shu'ara'
(Poeterna)
27. An-Naml
(Myrorna)
28. Al-Qasas
(Berättelsen)
29. Al-'Ankabut
(Spindeln)
30. Ar-Rum
(Bysantinerna)
31. Luqman
(Luqman)
32. As-Sadjdah
(De faller ned i tillbedjan)
33. Al-Ahzab
(De sammansvurna)
34. Saba'
(Saba)
35. Fatir
(Himlarnas och jordens skapare)
36. Ya Sin
(Ya Sin)
37. As-Saffat
(I sluten ordning)
38. Sad
(Sad)
39. Az-Zumar
(Skarorna)
40. Ghafir
(Han som förlåter)
41. Fussilat
(En fast och klar förkunnelse)
42. Ash-Shura
(Samråd)
43. Az-Zukhruf
(Guld)
44. Ad-Dukhan
(Rök)
45. Al-Djathiyah
(På knä)
46. Al-Ahqaf
(Sanddynerna)
47. Mohammad
(Mohammad)
48. Al-Fath
(Segern)
49. Al-Hudjurat
(De inre rummen)
50. Qaf
(Qaf)
51. Adh-Dhariyat
(De som virvlar upp)
52. At-Tur
(Sinai berg)
53. An-Nadjm
(Stjärnan)
54. Al-Qamar
(Månen)
55. Ar-Rahman
(Den nåderike)
56. Al-Waqi'ah
(Det som måste komma)
57. Al-Hadid
(Järnet)
58. Al-Mudjadalah
(Hon som vädjar)
59. Al-Hashr
(Mönstringen)
60. Al-Mumtahanah
(Den som skall förhöras)
61. As-Saff
(I slutna led)
62. Al-Djumu'ah
(Fredagsbönen)
63. Al-Munafiqun
(Hycklarna)
64. At-Taghabun
(Då vinnarna och förlorarna byter plats)
65. At-Talaq
(Skilsmässa)
66. At-Tahrim
(Förbudet)
67. Al-Mulk
(Herravälde)
68. Al-Qalam
(Pennan)
69. Al-Haqqah
(Sanningens stund)
70. Al-Ma'aridj
(Vägarna upp till gud)
71. Nuh
(Noa)
72. Al-Djinn
(Osynliga väsen)
73. Al-Muzzammil
(Du som täcker över dig)
74. Al-Muddaththir
(Du som sveper in dig)
75. Al-Qiyamah
(Uppståndelsen)
76. Al-Insan
(Människan)
77. Al-Mursalat
(De som sänds ut)
105. Al-Fil
(Elefanten)